'قطع درختان به خشکسالی در سومالی کمک کرد'

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید تخریب جنگل های سومالی می تواند یکی از عوامل خشکسالی در شمال آفریقا باشد.

مت برایدن، هماهنگ کننده گروه بررسی اوضاع سومالی و اریتره در سازمان ملل متحد به بی بی سی گفت گروه اسلام گرای الشباب با صادرات زغال تولید شده از چوب درختان جنگلی، سالانه 15 میلیون دلار درآمد دارد.

بخش عمده ای از این محصول به کشورهای عربی خلیج فارس صادر می شود.

به گفته آقای برایدن، این تجارت یکی از نشانه های گسترش استقلال مالی گروه الشباب است.