حوادث سین کیانگ به تعلیم دیدگان در پاکستان نسبت داده شد

دولت چین آنچه را که افراط گرایان اسلامگرا توصیف می کند که در پاکستان آموزش دیده اند عامل خشونت های سین کیانگ معرفی کرده است.

در روزهای شنبه و یکشنبه دست کم 15 نفر در حوادث جداگانه در شهر کاشغر کشته شدند.

دولت محلی سین کیانگ در بیانیه ای گفت که رهبر این گروه که ادعا شد عامل خشونت بوده، پیش از ورود به منطقه در اردوگاهی آموزشی در پاکستان نحوه ساختن وسایل منفجره را آموخته بود.

این بیانیه همچنین می گفت که این اردوگاه توسط "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" اداره می شد، گروهی که خواهان استقلال سین کیانگ است.

دو سال قبل نیز ناآرامی های قومی در سین کیانگ بروز کرد که مسلمانان ایغور در آن شرکت داشتند. این گروه اقلیت از حاکمیت پکن ناراضی است.