شنا در سواحل مازندان در ماه رمضان 'ممنوع شد'

منابع خبری ایران به نقل از یک مقام استانداری مازندران گزارش داده اند که شنا در سواحل خزر در این استان در طول ماه رمضان ممنوع خواهد بود.

هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفته است که "استفاده از آب دریا برای شنا به دلیل تظاهر به روزه خواری و ترک واجبات، تا بعد از ماه مبارک رمضان ممنون است و دولت مانع می شود."

او افزود: "با هرگونه روزه خواری و زیر سوال بردن ارزش های دینی در ایام ماه مبارک رمضان در هر جا و حتی طرح های سالم سازی دریا مقابله می شود."