مجمع ملی کوبا لایحه اصلاحات در اقتصاد کمونیستی را تصویب کرد

مجمع ملی قدرت خلق - پارلمان کوبا - پیشنهاد رائول کاسترو، رئیس جمهوری، برای اصلاحات در اقتصاد این کشور را که پیشتر مورد تایید حزب کمونیست این کشور قرار گرفته بود تصویب کرده است.

هدف از این اصلاحات ایجاد تحرک در اقتصاد کمونیستی کوبا از طریق یک رشته اصلاحات از جمله اجازه فعالیت در مشاغل آزاد با تاسیس واحدهای کوچک و کاهش تشریفات اداری است و رائول کاسترو هشدار داده است که کارمندانی که در صدد کارشکنی در اجرای این مصوبه برآیند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

از دیگر بخش های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی پیشنهادی رئیس جمهوری کوبا تغییرات احتمالی در مقررات مسافرت و مهاجرت شهروندان است که هر نوع سفر خارجی را به دریافت مجوز از دولت موکول می کند و مورد انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر بوده است.