احمد قابل به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافت

به گزارش سایتهای خبری مخالف دولت، احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله حسینعلی منتظری که روز یکشنبه و در پی تایید حکم بیست ماه حبس، به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کرده بود، به زندان وکیل آباد انتقال یافته است.

آقای قابل در آذر سال ۱۳۸۸ و در مسیر سفر به قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری، بازداشت و در خردادماه سال بعد با سپردن وثیقه ای به مبلغ پانصد میلیون ریال آزاد شد اما بار دیگر در شهریور همانسال، به گفته مخالفان دولت، به دلیل آن اظهار نظر درباره اعدام های خودسرانه و پنهانی در زندان وکیل آباد، سخنرانی های انتقادی و مصاحبه با رسانه های خبری، بازداشت و زندانی شد.

مقامات حکومتی احمد قابل را در دیماه سال ۱۳۸۹ از زندان آزاد کردند اما ظاهرا از روز گذشته، وی برای گذراندن دوره محکومیت خود بار دیگر زندانی شده است.