سعید جلالی فر به زندان اوین باز گشت

سعید جلالی فر، فعال حقوق بشر و از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ ایران، که از بیش از یک سال پیش با وثیقه آزاد بود، به زندان باز گشت.

آقای جلالی فر در آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در اسفند همان سال با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

در حالی که هنوز جلسه دادگاهی برای محاکمه سعید جلالی فر برگزار نشده، ماموران قضایی او را به زندان احضار کرده اند تا در بند ۳۵۰ زندان اوین در انتظار تشکیل جلسه دادگاه و صدور حکمش باشد.

مادر سعید جلالی فر به وب سایت حوق بشری هرانا گفت پسرش ظهر یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ و برای جلوگیری از ضبط وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی خود را به زندان اوین معرفی کرده است.

سعید جلالی فر، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه زنجان است.