سفر دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان محدود شد

آمریکا می گوید در حال مذاکره با مقامات پاکستانی درباره محدودیتی است که اخیرا این کشور برای سفر دیپلمات های آمریکا در پاکستان وضع کرده است.

مذاکره در این مورد پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته از سفر دیپلمات های آمریکایی از اسلام آباد، پایتخت پاکستان ، به سایر شهرهای پاکستان بدون مجوز کتبی جلوگیری شد.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است نمایندگان این کشور باید بتوانند آزادانه و براساس معیارهای دیپلماتیک دو کشور به شهرهای دیگر پاکستان سفر کنند.

در مقابل پاکستان گفته است این بخشی از دستورالعمل های امنیتی در باره سفرهای هیات های نمایندگی خارجی در این کشور است.

روابط بین آمریکا و پاکستان از زمان انجام عملیات نیروهای آمریکایی در ابیت آباد درپاکستان که به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده منجر شد، رو به تیرگی نهاده است.