۱۶ سال حبس و حکم اعدام برای آتش سوزی در شانگهای

یکی از مقامات سابق دولت چین در شانگهای به دلیل ارتباطش با حادثه آتش سوزی در یک ساختمان بلند به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

گوا ویژونگ، رئیس محلی ساخت و ساز نیز به دلیل سو استفاده از قدرت و رشوه به اعدام محکوم شده است.

این آتش سوزی در ماه نوامبر در طبقه ۲۸ ساختمان بلندی در شانگهای روی داد و در پی آن ۵۸ نفر کشته شدند.