دو سال اخیر از خشک‌ترین سالهای ۴۳ سال گذشته ایران است

عباس رنجبر، رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران اعلام کرد که دو سال اخیر از خشک‌ترین سالهای ۴۳ سال گذشته در کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رنجبر گفت: در نه ماهه سال زراعی حدود ۷۴ درصد از مناطق مختلف کشور تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرار گرفت. معمولا آغاز خشکسالی به سختی تشخیص داده می شود اما وقتی این پدیده رخ می دهد، تبعات بلند مدت دارد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران با اشاره به اینکه بارش‌ها در پائیز امسال با تاخیر شروع خواهد شد گفت: میزان بارش‌ها در فصل پائیز گرایش به حالت نرمال و کمتر از نرمال داشته و در حال حاضر برای این فصل بارش‌های زیادی پیش بینی نمی شود.