شش هفته زندان برای حمله کننده به روپرت مرداک

دادگاهی در بریتانیا مردی که بشقابی پر از کف ریش تراشی را به سمت روپرت مرداک، غول رسانه‌ای جهان پرتاب کرده بود به شش هفته زندان محکوم کرد.

جاناتان می بولز به دلیل این که دو هفته پیش در خلال جلسه‌‎ای که آقای مرداک در خصوص شنود تلفنی به سئوالات نمایندگان مجلس بریتانیا پاسخ می‌داد، با بشقابی پر از کف ریش تراشی به سمت آقای مرداک حمله کرد، گناهکار شناخته شد.

آقای می بوالز ۲۶ ساله کمدینی قدیمی است که با عنوان جانی ماربلز بر صحنه شناخته شده است.