مجلس ایران به فوریت طرح تعطیلی پنج شنبه‌ها رای نداد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس به فوریت طرح تعطیلی پنج شنبه‌ها رای ندادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس بستر قانونی برای تعطیلی ادارات دولتی و عمومی در روزهای پنجشنبه در ایران فراهم خواهد شد.

اسدالله بادامچیان نماینده تهران در مخالفت با فوریت این طرح گفت: "تعطیلات کشورمان نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است و افزایش تعطیلی پنجشنبه‌ها در تولید و اداره امور کشور تاثیرگذار است و به این ترتیب ۵۶ روز به تعطیلات کشور اضافه می شود."

اسدالله عباسی نماینده رودسر نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: "تعطیلی پنجشنبه‌ها مزایایی دارد از جمله اینکه موجب گرم شدن کانون خانواده ها می‌شود همچنین اوقات فراغت بچه ها بیشتر می‌شود."