نگرانی روسیه از ارسال بمب پستی به مدارس

وزارت کشور روسیه،دستور داده تا تمامی مدارس و مهدکودک‌ها در این کشور بازرسی امنیتی شوند.

این موضوع پس از آن مطرح شد که دختر پنج ساله‌ای درمهدکودکی در این کشور توسط یک بمب پستی مجروح شد.

مقامات گفتند این دختر بچه دچار سوختگی های متعدد شده است، محل این حادثه در شرق روسیه بوده است.

پلیس نیز می گوید آنها مرد ۲۷ ساله‌ای را بازداشت کرده اند که به این حمله اعتراف کرده است.