نه متخصص نظرسنجی در مکزیک ناپدید شدند

پلیس مکزیک عملیات برای یافتن نه کارشناس که در نواحی غربی این کشور به نظرسنجی از مردم محلی مشغول بودند را آغاز شده است.

این افراد که در حوالی شهر آپاتزینگان، واقع در ایالت میچوکان، ناپدید شده اند، برای دو سازمان مختلف کار می کردند.

قرار است در ماه نوامبر سال جاری در این ایالت، انتخابات برگزار شود و این افراد مشغول تحقیق درباره نظرات مردم بودند.

کارتل مواد مخدر "نایتز تمپلار" در شهر آپاتزینگان فعال است.

پلیس مکزیک روز دوشنبه یکی از رهبران این کارتل را دستگیر کرد.