مصر برای محاکمه حسنی مبارک آماده می شود

در آستانه برگزاری محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره به اجرا گذاشته شده است.

روز چهارشنبه، علاوه بر حسنی مبارک، جمال و علا، دو پسر وی، حبیب العادلی، وزیر کشور سابق مصر، حسین سالم، بازرگان تحت تعقیب و شش تن از مقام های سابق حکومت مصر نیز محاکمه خواهند شد.

مقام های مصری می گویند که دادگاه این افراد در یک مرکز آموزش پلیس در شمال قاهره برگزار خواهد شد.

گفته می شود که هنوز آقای مبارک از بیمارستان شرم الشیخ به قاهره آورده نشده است.

او به فساد مالی و صدور دستور کشتار معترضان متهم است.

حسنی مبارک، ۸۳ ساله، پس از گسترش اعتراضات در ماه فوریه سال جاری استعفا داد.