دادگاه استرالیایی عواید زندانی سابق گوانتانامو را مسدود کرد

دادگاهی در استرالیا دستور داده است عواید دیوید هیکس، زندانی سابق گوانتانامو، از محل فروش کتاب خاطراتش تا زمان پایان رسیدگی به ادعای دولت برای ضبط این عواید مسدود شود.

ادعای دولت استرالیا برای ضبط این عواید براساس قانونی تسلیم دادگاه شده است که طبق آن، محکومان قضایی نمی توانند از عواید و منافع ناشی از جرایمی که مرتکب شده اند برخوردار شوند.

دیوید هیکس در سال ۲۰۰۱ در افغانستان دستگیر شد و پس از پنج سال حبس در گوانتانامو، در یک دادرسی نظامی اتهام حمایت از تروریسم را پذیرفت و برای گذراندن یک دوره حبس کوتاه مدت، به استرالیا تحویل داده شد.

این شهروند سی و شش ساله استرالیایی در سال ۱۹۹۹ برای حمایت از استقلال طلبان کوزوو به آن کشور سفر کرد و در بازگشت به استرالیا در سال بعد، پس از آنکه تقاضای او برای پیوستن به ارتش به دلیل پایین بودن سطح تحصیلاتش رد شد، به اسلام گروید و ظاهرا با سفر به پاکستان، به گروه های تندرو اسلامگرا پیوست.