بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی در مجلس ایران

صبح چهارشنبه، ۱۲ مرداد (۳ اوت)، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، همراه با چهار وزیر پیشنهادی خود در مجلس حضور یافته است تا از صلاحیت این چهار نفر دفاع کند و خواستار رای اعتماد نمایندگان به آنان شود.

هفته گذشته، آقای احمدی نژاد با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، عبدالرضا شیخ الاسلامی، محمد عباسی، و مهدی غضنفری را به عنوان وزیران پیشنهادی وزارتخانه های تازه تاسیس "کار، تعاون و تامین اجتماعی"، "وزرش و امور جوانان"، و "صنعت و معدن" و همچنین رستم قاسمی را به عنوان وزیر جدید "نفت" به مجلس معرفی کرد.