محاکمه رئیس جمهوری سابق مصر آغاز شده است

محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در ساختمانی واقع در دانشکده پلیس قاهره، پایتخت، آغاز شده و وی پیشتر با هلی کوپتر از بیمارستان به محوطه دانشکده و از آنجا با آمبولانس به ساختمان محل تشکیل دادگاه منتقل شده بود.

آقای مبارک، که در پی اعتراضات مردمی در ماه فوریه و پس از سی سال تصدی سمت ریاست جمهوری، از قدرت کناره گرفت، همراه با دو پسرش و وزیر کشور سابق مصر در این دادگاه محاکمه می شود و اتهام آقای مبارک فساد مالی و صدور دستور سرکوب کشتار تظاهرکنندگانی است که خواستار کناره گیری او از قدرت بودند.

در جلسه دادگاه، آقای مبارک که به گفته وکیل مدافعش به شدت بیمار است، با برانکارد به جلسه دادگاه آورده شد و با همان حالت در محل استقرار متهمان، حضور یافته است.

صبح امروز، بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری سابق مصر در خارج از محل برگزاری دادگاه درگیری هایی روی داد.