تانکهای ارتش سوریه میدان اصلی شهر حماة را اشغال کرده اند

واحدهای زرهی ارتش سوریه پس از گلوله باران سنگین مناطق مسکونی شهر حماة در بامداد چهارشنبه، ۱۲ مرداد (۳ اوت)، در میدان مرکزی این شهر، که طی پنج ماه اخیر از مراکز اصلی تجمع معترضان به حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری بوده است، مستقر شده اند.

به گفته یک سازمان سوری مدافع حقوق بشر، خطوط تلفن شهر قطع شده و رسانه های حکومتی با تمرکز بر اخبار و گزارش های خبری بر آغاز محاکمه رئیس جمهوری مصر، می کوشند افکار عمومی را از شرایط محلی منحرف سازند.

همزمان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای غیرعلنی به بررسی نحوه واکنش نسبت به بحران سیاسی سوریه ادامه می دهند.

روز سه شنبه، پیش نویس قطعنامه های در مورد عملیات ارتش سوریه علیه مردم این کشور جهت بررسی، برای وزیران خارجه کشورهای عضو شورا ارسال شد.