هر چهار وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد گرفتند

وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای وزارت‌خانه‌های "نفت"، "تعاون، کار و امور اجتماعی"، "صنعت، معدن و تجارت" و "ورزش و امور جوانان" از مجلس این کشور رأی اعتماد گرفتند.

تعداد نمایندگان حاضر در جلسه بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۲ مرداد مجلس ایران ۲۴۶ نفر بود که ۲۱۶ تن از آنان به رستم قاسمی برای وزارت نفت رأی اعتماد دادند.

۲۲ نماینده به آقای قاسمی رأی عدم اعتماد و ۷ نماینده به او رأی ممتنع دادند.

همچنین عبدالرضا شیخ الاسلامی برای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با ۲۰۴ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع؛ مهدی غضنفری برای وزارت "صنعت، معدن و تجارت" با ۲۱۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و محمد عباسی برای وزارت "ورزش و امور جوانان" با ۱۶۵ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع رأی اعتماد گرفتند.