لایحه افزایش تعطیلی عید فطر به مجلس ایران می‌رود

محمدضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران می گوید که لایحه افزایش تعطیلی عید فطر به زودی به مجلس این کشور ارائه خواهد شد.

آقای میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "بر اساس این لایحه که مشتمل بر یک تبصره است، اگر روز پنج شنبه عید فطر باشد و روز پس از آن روز جمعه، شنبه نیز تعطیل می شود تا مردم فرصت خوبی برای ستفاده از این عید داشته باشند."

او گفت که این لایحه به زودی با قید فوریت به مجلس ارائه می شود که تا پایان ماه رمضان بررسی آن به پایان رسیده و تصویب شود.

سال گذشته نیز دولت ایران، روز پس از عید فطر را تعطیل اعلام کرد.