دستور آزادی خرس‌هایی که در اوکراین ودکا می‌نوشند

دولت اوکراین در حال برنامه‌ریزی برای آزادی خرس‌هایی هست که برای خوش‌آمد مردم، گاهی به آنها مشروب خورانده می‌شود.

این خرس‌ها در باغ‌وحش‌های خصوصی، هتل‌ها یا رستوران‌های این کشور در بند هستند و وزیر محیط زیست اوکراین وضعیت هشتاد خرس‌ را بد توصیف کرده است.

مشتریان مست رستوران‌ها در اوکراین گاهی خرس‌ها را مجبور به نوشیدن ودکا می‌کنند.

وزیر محیط زیست اوکراین این رفتار با خرس‌ها را نمونه‌ای از "شکنجه حیوانات" عنوان کرده و گفته است این خرس‌ها بعد از آزادی به "محوطه‌ای حافظت شده در یک زیستگاه مناسب" بازگردانده می‌شوند.