اذعان کمپانی شل به مسئولیت نشت نفتی در نیجریه

شرکت عظیم نفتی شل مسئولیت دو نشت مخرب نفتی در ناحیه اوگونیلاند نیجریه را قبول کرده است.

روستای ماهیگیری "بودو" شرکت شل در بریتانیا را تحت پیگرد قرار داده و ادعا کرده است که آن نشت ها در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن درآمد آنها شده است.

وکیل این ماهیگیران گفت که صدها میلیون دلار غرامت را برای یکی از "ویرانگرترین نشت های جهان" درخواست خواهد کرد.

شل به بی بی سی گفت که این پرونده را براساس قوانین نیجریه حل خواهد کرد.

به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسانی که ویدئوهای این نشت ها را مطالعه کرده اند می گویند ممکن است به بدی فاجعه نشت ۱۹۸۹ شرکت اگزان والدز در آلاسکا باشد، زمانی که ده میلیون گالن (هر گالن تقریبا ۳.۸ لیتر) نفت سواحل دورافتاده آن ایالت آمریکا را آلوده کرد.

شل ادعا کرده است که کمتر از ۴۰ هزار گالن نفت در نیجریه نشت کرده است.