شورای امنیت طی بیانیه ای استفاده از زور در سوریه را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه ای نقض حقوق بشر و استفاده از زور علیه غیرنظامیان توسط نیروهای سوریه را محکوم کرده است.

این بیانیه بدون حمایت لبنان، همسایه سوریه که دمشق در آن نفوذ زیادی دارد، تصویب شد.

شورای امنیت ۱۵ عضو دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه یک دیپلمات لبنانی در جلسه روز چهارشنبه شورا گفت که این بیانیه به پایان بحران سوریه "کمک" نخواهد کرد.