مامور اطلاعاتی افغان در انفجار در قندوز کشته شد

یک مامور اطلاعاتی افغان در اثر انفجار بمب در قندوز در شمال افغانستان جان خود را زا دست داده و چند غیرنظامی در این انفجار زخمی شده اند.

هنوز در مورد این واقعه جزئیات بیشتری در دست نیست اما گفته می شود که این بمب در یک اتومبیل جاسازی شده بود.

ولایت قندوز در ماه های اخیر شاهد تشدید ناآرامی و عملیات خشونت آمیز شورشیان مخالف دولت افغانستان بوده و از جمله دو روز پیش، سه مامور امنیتی در اثر انفجار بمب در شهر قندوز کشته شدند.