سازمان پزشکان بدون مرز از برخورد دولت بحرین انتقاد کرد

در حالیکه پیش از این گزارش هایی از بازداشت پزشکان بحرینی به دلیل درمان مخفیانه و یا پناه دادن به تظاهرکنندگان مخالف دولت انتشار یافته بود، سازمان پزشکان بدون مرز از دولت بحرین خواسته است به پزشکان این کشور امکان دهد بیماران را "به طور بیطرفانه" درمان کنند.

سخنگوی پزشکان بدون مرز به بی بی سی گفته است که هفته گذشته، ماموران امنیتی وارد دفاتر این سازمان مدافع حقوق بشر در بحرین شدند و یکی از کارمندان آن را بازداشت و همراه با کامپیوتر او، با خود بردند.

به گفته او، ظاهرا دلیل این اقدام ماموران این بوده است که یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز در بحرین یک تظاهرکننده زخمی را که از مراجعه به بیمارستان هراس داشته به طور مخفیانه مداوا کرده بود.