انتقاد چین از ابراز نگرانی در گزارش وزارت دفاع ژاپن

وزارت خارجه چین گزارش اخیر وزارت دفاع ژاپن حاوی ابراز نگرانی از حضور شناورهای نیروی دریایی چین در نزدیکی آبهای ساحلی این کشور را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیرمسئولانه توصیف کرده است.

در گزارش وزارت دفاع ژاپن آمده بود که حضور ناوگان چین در دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام و سکوت دولت آن کشور در مورد اهداف نظامی خود باعث نگرانی عمیق محافل امنیتی و نظامی ژاپن شده است.

مقامات چینی در واکنش به این گزارش گفته اند که هدف سیاست نظامی آنان کشورهای دیگر نیست.