رئیس جمهوری ترکیه رئیس جدید ستاد ارتش را منصوب کرد

در پی استعفای رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش ترکیه در هفته گذشته، عبدالله گل، رئیس جمهوری، با صدور فرمانی، ژنرال نجدت اوزل را به سمت رئیس جدید ستاد مشترک ارتش منصوب کرده است.

اگرچه انتصاب ژنرال اوزل غیرمنتظره نبوده است، اما به گفته ناظران، این نخستین بار در تاریخ ترکیه است که در انتصاب مقام های عالیرتبه نظامی، دولت غیر نظامی به جای تایید فرد مورد نظر نظامیان، در مورد چنین انتخابی تصمیم گرفته است.

پس از استعفای چهار افسر عالیرتبه ارتش در هفته گذشته، ناظران علت کناره گیری آنان را اختلاف برخی فرماندهان ارتش و دولت به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه گزارش کردند.