هشدار هاشمی رفسنجانی در مورد 'تکرار خطای تاریخی روحانیت'

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در آستانه سالگرد مشروطه (۱۴ مرداد ماه) در یادداشتی که در سایت خود منتشر کرده، نسبت به "احتمال تکرار نقشه‌های شوم عصر مشروطه" هشدار داد.

آقای هاشمی رفسنجانی در این یادداشت بر وجود "روحانیت ستیزی" و "مردم فریبی" در جامعه امروز تاکید کرده و نوشته: "مشروطه آموزه‌های فراوانی برای احتمال تکرار دارد؛ رگه‌های آن را امروزه در برنامه پیچیده روحانیت ستیزی و مردم فریبی می بینیم؛ برنامه‌ای که حتی متصلبین اصول‌گرا را به اعتراف و هشدار واداشته که مبادا مشروطه تکرار شود."

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نوشته است: "طراحان نقشه های شوم عصر مشروطه، امروز دوباره به میدان آمده اند." در بخش دیگری از این یادداشت هم با اشاره به همین افراد، آمده است: "این گروه تلاش می کنند مردم را از روحانیت جدا کنند و حتی در میان روحانیون هم اختلاف بیندازند که متاسفانه این روزها شاهد آنیم."