دادگاه وزیر کشور سابق مصر به تعویق افتاد

دادگاه "حبیب العدلی" وزیر کشور سابق مصر و شش نفر از مقام های امنیتی پیشین این کشور که قرار بود امروز برگزار شود، به تعویق افتاد.

اتهام این افراد صدور فرمان کشتن صدها معترض به حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، این کشور است؛ ماجرایی که به کنار رفتن آقای مبارک منجر شد.

شخص آقای مبارک هم دیروز برای اولین بار در دادگاهی در مصر حاضر شد. اتهام‌های او هم همین بود، اما حسنی مبارک همه این اتهام ها و اتهام دیگرش یعنی فساد مالی را رد کرد.

آقای مبارک در دادگاه روز چهارشنبه، روی برانکارد و درون قفسی بود که در دادگاه تعبیه شده بود. یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی در مصر می‌گوید که دیدن رئیس جمهوری سابق مصر در دادگاه هنوز برای مصری‌ها غیرقابل باور است.

این دادگاه‌ها تا آخر این ماه تشکیل نخواهند شد.