دولت لیبی از به دست گرفتن کنترل زلیتن خبر داد

دولت لیبی می‌گوید که کنترل شهر زلیتن در غرب این کشور را به دست گرفته است.

نیروهای دولتی روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که در شهر زلیتن به نیروهای مخالفان، ضربه شدیدی زده‌اند. اما خبرنگاران خارجی که با دولتی‌ها به درون شهر رفته‌اند می‌گویند که اصلا اثری از مخالفان ندیده‌اند.

ساکنان یکی از مناطق زلیتن ساختمانی را به خبرنگاران نشان داده‌اند که می‌گویند بر اثر بمباران نیروهای ناتو خراب شده و سه نفر در آن جا مرده‌اند.