'کمبود شدید مواد غذایی و امکانات پزشکی در حماه'

در پنجمین روز از محاصره مخالفان دولت سوریه در شهر حماه، فعالان سیاسی می‌گویند که کمبود مواد غذایی و امکانات پزشکی در این شهر جدی است.

آنها همچنین می‌گویند که روز گذشته هم نیروهای دولتی سی نفر دیگر را کشته‌اند.

یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی گفته که حماه شبیه به یک میدان جنگ شده است و اکثر مردم از شهر گریخته‌اند.

نیروهای سوری، در چند روز گذشته با پشتیبانی تانک‌های ارتش به شهر حماه رفته‌اند و کنترل شهر را در دست گرفته‌اند.