احمد زیدآبادی به مرخصی دو روزه آمد

احمد زید آبادی روزنامه نگار اصلاح طلب که بیش از دو سال است، زندانی است، به مرخصی دو روزه آمده است.

احمد زیدآبادی، از جمله چهره هایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت و به طور دسته جمعی محاکمه شدند.

او در دادگاه به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. وی در سال ۱۳۷۹ نیز یک سال را در زندان گذرانده بود.