ناسا از کشف شواهد جریان آب در مریخ خبر داد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) اعلام کرده که شواهدی دال بر وجود آب جاری در کره مریخ کشف کرده است.

به گفته ناسا، در گرم ترین ماه های مریخ، در برخی از نقاط این کره، آب جریان پیدا می کند.

این کشف، احتمال وجود موجودات زنده در مریخ را قوی تر کرده است.

ناسا حدود ۱۰ سال پیش از وجود آب به شکل یخ زده در دو قطب مریخ خبر داده بود اما این نخستین بار است که می گوید شواهد جریان آب در این کره را کشف کرده است.