آمریکا سرمایه دار بزرگ سوری را تحریم کرد

دولت آمریکا، محمد حمشو سرمایه دار بزرگ و از اعضای پارلمان سوریه را به اتهام پیشبرد منافع مالی بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، تحریم کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که آقای حمشو از سرکوب ها در سوریه حمایت می کند و با بشار اسد و ماهر اسد، برادرش، رابطه بسیار نزدیکی دارد.

به گفته این وزارتخانه، "گروه بین المللی حمشو" دارای بیش از ۲۰ شرکت و موسسه زیرمجموعه است و در تمام بخش های اقتصادی سوریه فعال است.

آمریکا تاکنون شمار زیادی از مقام های سوری به ویژه، رئیس جمهوری این کشور را تحریم کرده است.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، پنجشنبه گفت که حکومت سوریه مسوول کشتار بیش از دو هزار نفر از معترضان است.

حکومت سوریه می گوید که در حال مبارزه با گروه های مسلح تبهکار است.