سقوط کم سابقه بازار بورس آمریکا

بازار بورس آمریکا (وال استریت) روز پنجشنبه شاهد روند نزولی شدیدی بود و ارزش شاخص های اصلی آن، بیش از چهار درصد کاهش یافت.

در پی سیر نزولی بازارهای بورس آسیا و اروپا، شاخص اس اند پی ۵۰۰ وال استریت هم در پایان ساعت کاری روز پنجشنبه، چهار و هشت - دهم درصد سقوط کرد.

آخرین بار چنین افتی در ماه فوریه سال ۲۰۰۹ رخ داده بود.

شاخص داو جونز بازار بورس آمریکا نیز بیش از چهار درصد افت کرد.

برخی کارشناسان طی روزهای اخیر هشدار داده اند امکان وقوع رکود دیگری در بزرگ ترین اقتصاد دنیا وجود دارد.

کاهش ارزش سهام شرکت های آمریکایی در بخش های مختلف از جمله بانکی، صنعتی و انرژی رخ داده است.