حمله هوایی اسرائیل به پایگاه آموزشی حماس در غزه

نیروی هوایی اسرائیل برای دومین شب متوالی به یکی از پایگاه های آموزشی تیپ عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه حماس در نوار غزه حمله کرده اما به گفته شاهدان عینی، این عملیات تلفاتی برجای نگذاشته است.

این حمله هوایی ساعاتی پس از آتشباری توپخانه اسرائیل به سوی نوار غزه در واکنش به موشک پرانی گروه های تندرو فلسطینی به سوی یک شهر اسرائیلی واقع در سی کیلومتری مرز با این بخش از سرزمین های فلسطینی صورت گرفت.

در هفته های اخیر، و پس از چند ماه آرامش بین حماس و اسرائیل، موشک پرانی از نوار غزه به سوی هدف هایی در خاک اسرائیل شدت گرفته و روز دوشنبه، اصابت یک موشک فلسطینی به گورستانی در اسرائیل یک زن را زخمی کرد.