سفینه آمریکایی در جستجوی آب به مشتری می رود

تا ساعاتی دیگر، سازمان فضایی آمریکا - ناسا - یک سفینه بدون سرنشین به نام جونو را که با انرژی خورشیدی حرکت می کند به سوی مدار مشتری پرتاب خواهد کرد که انتظار می رود پنج سال دیگر به مقصد برسد.

قرار است این سفینه سی بار مدار مشتری را دور بزند و اطلاعاتی را در مورد میزان آب موجود در این سیاره و اینکه آیا مرکز آن، از مواد جامد تشکیل یافته، به زمین ارسال کند.

سرپرست طرح پرتاب جونو گفته است اطلاعات به دست آمده از این ماموریت فضایی به شناخت نحوه تشکیل سایر سیاره های منظومه شمسی، از جمله زمین، کمک خواهد کرد.