انفجار در 'بزرگترین لوله انتقال نفت ایران در خوزستان'

خبرگزاری مهر گزارش کرده است که روز جمعه، ۱۴ مرداد (۵ اوت)، خط لوله انتقال نفت حوزه نفتی قلعه نار به اهواز که یکی از بزرگترین خطوط لوله انتقال نفت ایران است، "به دلایل نامشخصی" دچار آتش سوزی و انفجار شده است.

این خط لوله نفت خام چاه های منطقه قلعه نار در استان لرستان را به تاسیسات نفت و گاز اهواز انتقال می دهد و به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پس از وقوع این حادثه، عملیات تعمیر این خط لوله آغاز شده است.

هفته گذشته گزارش شد که خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در داخل خاک ایران منفجر شده و بعدا، رسانه های جمهوری اسلامی چریک های گروه پژاک را مسئول این انفجار اعلام کردند.