پارلمان تایلند به اولین نخست وزیر زن این کشور رای اعتماد داد

پارلمان تایلند به یینگلاک شیناواترا، رهبر حزب پیروز در انتخابات و اولین نخست وزیر زن این کشور رای اعتماد داده است.

یینگلاک خواهر کوچکتر تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین تایلند است که سرنگونی دولت او در کودتای نظامی سال ۲۰۰۶ یک دوره بی ثباتی سیاسی را در این کشور در پی داشته اما آقای شیناواترا هر نوع تاثیرگذاری بر سیاست های خواهر خود را به شدت تکذیب کرده است.

خانم شیناواترا در حالی دوره زمامداری خود را آغاز می کند که تایلند با مشکلات سیاسی و اقتصادی حادی از جمله عواقب شکاف سیاسی عمیق سال های اخیر مواجه است.