تلویزیون دولتی سوریه تصاویری تازه از شهر حماة به نمایش گذاشت

تلویزیون دولتی سوریه فیلم تازه ای از داخل شهر حماة را که به کنترل نیروهای دولتی در آمده ، پخش کرده که شامل تصاویر ساختمان های دولتی به آتش کشیده و خیابان های پر از قلوه سنگ و پاره آجر است که، به گفته مقامات دولتی، شورشیان از آنها برای عملیات علیه مردم و نیروهای دولتی استفاده می کردند.

این فیلم تانک هایی را هم نشان داده که درحال جمع آوری موانعی از خیابان ها هستند که ظاهرا از سوی معترضان به منظور جلوگیری از ورود خودروها و تانک های ارتش به محله های مرکزی شهر برپا شده بود.

در حالی که بعضی از ساکنان شهر از ادامه گلوله باران بخش هایی از شهر حماة توسط تانک های ارتش خبر داده اند، تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرده که برخورد مسلحانه با معترضان متوقف شده است.

در حالیکه تجمع های اعتراضی علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ادامه دارد، هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا، نیروهای امنیتی سوریه را متهم کرده است که طی پنج ماه که از آغاز تظاهرات اعتراضی در این کشور گذشته، حدود دو هزار نفر را کشته اند