نخست وزیر سابق اوکراین بازداشت شد

یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکران، در جریان برگزاری دادگاهی که به اتهام سوء استفاده از قدرت او رسیدگی می‌کرد، بازداشت شد.

دستور بازداشت خانم تیموشنکو پس از آن توسط دادگاه صادر شد که او بارها اقدام به کارشکنی در برگزاری روند دادگاه کرده بود.

گزارش شده است که پلیس خانم تیموشنکو را دستگیر و از دادگاه خارج کرده است.

خانم تیموشنکو بارها قاضی را متهم کرده بود که از دولت فعلی اوکراین دستور می‌گیرد.