شکایت شرکت های کشتیرانی از تحریم های اتحادیه اروپا

شماری از شرکت های کشتیرانی که اتحادیه اروپا آنها را در رابطه با برنامه هسته ای ایران تحریم کرده، علیه این اقدام شکایت کرده اند.

حدود چهار ماه پیش، اتحادیه اروپا نام بیش از ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام ارتباط با شرکت ها یا اشخاص تحریم شده در ایران، به فهرست تحریمی خود اضافه کرد.

گزارش ها حاکیست که ۳۶ شرکت تحریم شده، با ارائه نامه ای به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، خواهان لغو این تحریم ها شده اند.

این شرکت ها می گویند با برنامه هسته ای ایران همکاری نکرده اند.