واکنش چهره جمهوریخواه به تنزل اعتبار مالی آمریکا

جان بینر، رئیس جمهوریخواه مجلس نمانیدگان، کاهش اعتبار مالی دولت آمریکا توسط یک سازمان اعتبارسنجی بین المللی را به افزایش بی سابقه هزینه های عمومی ایالات متحده نسبت داده است.

او به طور تلوحی دموکرات ها و دولت باراک اوباما را مسوول این تحول بی سابقه دانسته است.

جان بینر با هرگونه افزایش مالیات ها به ویژه مالیات های طبقه ثروتمند آمریکا مخالف است.

سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پور" در گزارش خود این موضوع را یکی از علل بدبینی خود به افزایش درآمد دولت دانسته است.

کاخ سفید هنوز در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده است.