نگرانی چین از وضعیت بدهی‌های آمریکا

شینهوا، خبرگزاری دولتی چین از دولت آمریکا خواسته است که مشکل بدهی‌های خود را حل و امنیت دارایی‌های دلاری دولت چین را تأمین کند.

این خبرگزاری نوشته است اگر دولت آمریکا هزینه های سرسام آور نظامی و تأمین اجتماعی خود را کاهش ندهد، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

حدود دو سوم ذخایر ارزی عظیم چین به دلار آمریکاست.