بازداشت جوانان در بندرعباس به اتهام 'آب‌بازی'

پلیس ایران می گوید که دختران و پسران جوانی که دیروز در یکی از پارک های ساحلی بندرعباس مشغول آب بازی بوده اند، برای "ارشاد" به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده اند.

عباس خدادادزاده، جانشین فرمانده پلیس استان هرمزگان آب بازی جوانان را اقدامی "هماهنگ شده" توصیف کرد و گفت: "دو موضوع اتفاق افتاده است، یکی اینکه این مراسم به صورت مختلط برگزار شده بود و دیگر اینکه بعضی از حاضران بطری های آب معدنی در دست داشته اند که از مصادیق روزه خواری محسوب می شود".

اخیرا در تهران هم تعدادی از جوانان که در یکی از پارک های پایتخت آب بازی کرده بودند، توسط پلیس بازداشت شدند.