وزیران گروه هفت تشکیل جلسه می‌‎دهند

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا گفت که وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان در چند روز آینده تشکیل جلسه می‌دهند تا راه‌های حل بحران بدهی‌ها در اروپا را بررسی کنند.

آقای برلوسکونی گفت که پس از اجلاس وزیران، ممکن است سران این کشورها هم در نشستی مشترک شرکت کنند.

او همچنین از سرعت بخشیدن دولتش به اعمال برنامه ریاضت اقتصادی در ایتالیا خبر داد که با مشکل بدهی رو به رو است.

بالا گرفتن بحران بدهی کشورهای اروپایی و آمریکا در روزهای گذشته به ناآرامی در بازارهای بورس در جهان انجامیده است.