محکومیت برای متهمان کشتار کاترینا در آمریکا

هیأت منصفه یک دادگاه فدرال در آمریکا ۵ افسر سابق پلیس را در مورد تیراندازی به ۶ نفر غیرمسلح در پی وقوع طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ در نیواورلئان مجرم شناخت.

در جریان این واقعه دو نفر از افراد غیر مسلح کشته شده بودند.

چهار افسر پلیس در نقض حقوق شهروندی مجرم شناخته شده، اما از اتهام قتل تبرئه شدند و اکنون ممکن است به حبس ابد محکوم شوند.

این چهار نفر به همراه یک افسر بازنشسته دیگر همچنین در مورد پنهانکاری و تلاش برای موجه جلوه دادن کشتار مجرم شناخته شدند.

یکی از این افسران در دفاع از خود گفت که با شنیدن رواج جرم و جنایت پس از وقوع طوفان شوکه شده بود.