سونیا گاندی از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خارج شد

سونیا گاندی، رهبر حزب حاکم کنگره، و یکی از سیاستمداران با نفوذ هند، از بخش مراقبت های ویژه (آی سی یو) بیمارستانی در آمریکا خارج شده است.

خانم گاندی ۶۴ ساله، روز پنج شنبه ( چهارم اوت) دربیمارستانی در آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت.

هنوز گزارشی از بیماری خانم گاندی منتشر نشده است.

انتظار می رود که خانم گاندی به مدت سه هفته از مسئولیت هایش در هند دور باشد.

رهبر حزب کنگره در این مدت پسرش رائول و سه نفر دیگر از مقامات را برای انجام مسئولیت هایش انتخاب کرده است.

در محافل سیاسی هند گمانه زنی هایی دراین باره که احتمالا رائول گاندی رهبر آینده حزب کنگره خواهد بود، شنیده می شود.