تظاهرات در اسرائیل در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی

در اسرائیل، دولت این کشور با بستن خیابان های تل آویو و بسیج صدها پلیس خود را برای راهپیمایی آماده کرده که گفته می شود قرار است امروز (ششم اوت) در مخالفت با افزایش هزینه های زندگی انجام شود.

سازمان دهندگان این اعتراض می گویند امیدوارند با برپایی این راهپیمایی ها دولت را وادار به انجام اصلاحات اساسی بکنند.

این سومین بار ظرف هفته های اخیر است که در روزهای شنبه در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی از جمله خوراک و مسکن راهپیمایی هایی در تل آویو برگزار می شود.

بر اساس گزارش ها در راهپیمایی هفته گذشته حدود یکصد و پنجاه هزار نفر شرکت کرده بودند.