اجساد ۱۹ نفر در خرابه‌های یک ساختمان در کراچی پیدا شد

در پاکستان مقامات این کشور می گویند تاکنون اجساد ۱۹ نفر را در خرابه های یک ساختمان تخریب شده در کراچی پیدا کرده اند.

براساس گزارش ها، دو روز پس از فروریختن یک ساختمان در کراچی عملیات امداد همچنان ادامه دارد.

این نگرانی وجود دارد که افراد بیشتری در بین بقایای این ساختمان گرفتار شده باشند.

این ساختمان در لواری که از بخش های قدیمی شهر کراچی است، واقع شده بود.

هنوز دلیل فروریختن این ساختمان مشخص نشده است.